top of page

JOBBJOUREN är till för dig som hamnat i ensamhet, utanförskap eller utsatthet på ett eller flera sätt kopplat till arbetslöshet, psykisk ohälsa och/eller våld i nära relationer.

Våldsjouren
#jobbjouren

Våldsjouren

Här hjälper vi dig med:

Hjälp med frågor som handlar om våld i kombination med arbetslöshet/ekonomisk utsatthet, samt självhjälpsverktyg för att mäta utsatthet med farlighetsbedömningar mellan våldet och arbetslösheten, samt individuell coachning.

Läs mer om #upptäckvåldet och de olika våldstyperna här.

Hur går det till i chatten?
 

JOBBJOUREN chatt är öppen för dig som är ung/ung vuxen upp till 30 år eller vuxen mellan 30–65 år. Vi har öppet måndag-fredag klockan 10.00-16.00, samt vissa öppettider på kvällarna för bokade digitala möten. Du är anonym och du bestämmer själv vad du vill prata med oss om.

Aktuellt schema för vilka som sitter i chatten och när uppdateras löpande (med reservation för sjukdom eller liknande). Teamet bakom chatten är socionomer och samtalsterapeuter som är certifierade i samtalsmetodik, samt har tystnadsplikt.

bottom of page