top of page

JOBBJOUREN är till för dig som hamnat i ensamhet, utanförskap eller utsatthet på ett eller flera sätt kopplat till arbetslöshet, psykisk ohälsa och/eller våld i nära relationer.

Våldsjouren
#jobbjouren

Våldsjouren

Här hjälper vi dig med:

Hjälp med frågor som handlar om våld i kombination med arbetslöshet/ekonomisk utsatthet, samt självhjälpsverktyg för att mäta utsatthet med farlighetsbedömningar mellan våldet och arbetslösheten, samt individuell coachning.

Hur går det till i chatten?
 

JOBBJOUREN chatt är öppen för dig som är ung/ung vuxen upp till 30 år eller vuxen mellan 30–65 år. Vi har öppet måndag-fredag klockan 10.00-16.00, samt vissa öppettider på kvällarna för bokade digitala möten. Du är anonym och du bestämmer själv vad du vill prata med oss om.

Aktuellt schema för vilka som sitter i chatten och när uppdateras löpande (med reservation för sjukdom eller liknande). Teamet bakom chatten är socionomer och samtalsterapeuter som är certifierade i samtalsmetodik, samt har tystnadsplikt.

Ladda ner och gör vårt självtest och se om du befinner dig i kopplingen mellan våld i nära relation och arbetslöshet. 

De nio våldstyperna i koppling till arbetslöshet #upptäckvåldet

Mer information

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa och höra mer om:

Engagera dig - tvättstugekampanjen

Tvättstugekampanjen är en kampanj som handlar om att sprida information om VNR (våld i nära relation) i kopplingen till arbetslöshet. Tvättstugor är ställen där individer som riskerar att vara utsatta har störst chans att befinna sig ensamma, utan sin förövare. Här vill vi nå ut och erbjuda hjälp.

 

För att vara med och hjälpa till att sprida information, ladda ner, skriv ut och sätt upp informationsbladen nedan i din närmaste tvättstuga:

bottom of page