top of page

JOBBJOUREN är till för dig som hamnat i ensamhet, utanförskap eller utsatthet på ett eller flera sätt kopplat till arbetslöshet, psykisk ohälsa och/eller våld i nära relationer.

Hälsojouren
#jobbjouren

Hälsojouren

Här hjälper vi dig med:

Suicidprevention och hjälp med frågor om psykisk ohälsa, hjälp med myndighetskontakter och vårdkontakter, samt självhjälpsverktyg för ökad psykisk hälsa. Vi erbjuder också peer-to peer support med kamratstödjare i vården i kopplingen till Arbetsförmedlingen och Jobbtorgen.

Vi finns därför att det är åtta gånger högre risk för suicid efter sjukskrivning, samt det är fem gånger högre risk för suicid vid ekonomiskt bistånd och det är tre gånger större risk för suicid vid arbetslöshet.

 

Målgruppen är unga 15–24 år och kvinnor i åldersgruppen 25–44 år där det finns en ökning av självmordstal, samt riskfaktorer kopplat till ålder och kön med kombination utsatta livsvillkor. Unga och unga vuxna 15–29 år och 30–65 år med funktionsnedsättning till följ av psykiska besvär (depression, psykoser, psykiska sjukdomar och missbruk) är också vår målgrupp.

Hur går det till i chatten?
 

JOBBJOUREN chatt är öppen för dig som är ung/ung vuxen upp till 30 år eller vuxen mellan 30–65 år. Vi har öppet måndag-fredag klockan 10.00-16.00 via telefonrådgivningen och på måndagar 10-16.00 har vi chatten öppen för särskilda ärenden samt vissa öppettider på kvällarna för bokade digitala möten. Du är anonym och du bestämmer själv vad du vill prata med oss om.

Aktuellt schema för vilka som sitter i chatten och när uppdateras löpande (med reservation för sjukdom eller liknande). Teamet bakom chatten är socionomer och samtalsterapeuter som är certifierade i samtalsmetodik, samt har tystnadsplikt.

bottom of page